Einde Omroep Maasduinen

Als gevolg van het advies van de Gennepse gemeenteraad aan het Commissariaat voor de Media om de nieuwe zendmachtiging vanaf 29 oktober 2017 niet langer toe te kennen aan de Stichting Lokale Omroep Gennep e.o. (LOGO) heeft de stichting haar uitzendingen op radio/ tv en mulimedia per 29 oktober gestaakt.

Naar verwachting zal het Commissariaat voor de Media een dezer dagen nog een besluit nemen over deze aanvraag.

Als gevolg van het raadsbesluit van de gemeente Gennep (met name D66 en SP) is de financiële positie van de omroep nu ernstig verzwakt, doordat adverteerders zijn gaan voorsorteren op de beëindiging van de zendmachtiging. Hieraan komt nu daadwerkelijk een einde en kiezen alle medewerkers ervoor de uitspraak van het commissariaat niet af te wachten.

Na jaren van inzet en het behaalde resultaat waarbij er geen waardering is binnen de Gennepse bestuurders, zit er voor LOGO niets anders op dan het aanvragen van faillissement en de uitzendingen te staken. Omroep Maasduinen was op dit moment een van de vooruitstrevendste partijen binnen alle lokale omroepen.

Toen de omroep in 2008 samenging met de SMOG veranderde de naam in “OmroepGennep” en vanaf 2011, vanwege samenwerking met de omroep in de gemeente Mook en Middelaar, in “nima”. Nima had door het voormalige bestuur een slechte naam opgebouwd vandaar dat binnen de afgelopen 2 jaar hard is gewerkt om te komen tot het huidige niveau onder de naam Omroep Maasduinen.

Vooruitlopend op de beoogde vorming van streekomroepen gaan de uitzendingen sinds begin 2017 de ether in onder de naam “Omroep Maasduinen”. Zowel in de ether/ kabel als op social media was Omroep Maasduinen een voorloper in de regio.

Helaas lijken deze inspanningen (en resultaten) niet tot verlenging van de zendvergunning te gaan leiden met name SP en D66 stemde voor een andere organisatie welke alleen op facebook werkzaam was, dit waren vooral de oud Smog medewerkers.

De teleurstelling onder de medewerkers van de omroep daarover is groot. Naast een omroep was Omroep Maasduinen een erkende leerschool en had ook Dichterbij omroep Maro onder haar hoede.

Omroep Maasduinen is ervan overtuigd dat het voorzieningenniveau op het gebied van radio en televisie het beste kan worden ontwikkeld en gewaarborgd vanuit de bestaande omroep echter de raadslieden hebben besloten wederom de knip te trekken (ruim 2 ton) om weer te komen tot een soortgelijk niveau. Omroep Maasduinen was ook zeer geliefd in het Bergse, helaas heeft men vanuit de gemeente een ander besluit genomen waardoor de huidige organisatie Omroep Maasduinen heeft besloten de verdere uitzendingen na 28 oktober verder te staken.

Naast de medewerkers zelf betreurt uiteraard het bestuur de gang van zaken. Omroep Maasduinen wenst de nieuwe partij, GennepNews, veel succes.

Website Omroep Maasduinen
Website GennepNews