Vught krijgt (weer) lokale televisie

De gemeenteraad van Vught heeft donderdagavond  met een ruime meerderheid besloten geld beschikbaar te stellen voor de terugkeer van de lokale televisie door Avulo FM.

Bijna 1 jaar geleden heeft de raad aan Avulo FM gevraagd om de mogelijkheden hiervoor in beeld te brengen. Medio juni zijn deze plannen gepresenteerd en nu gaat de gemeenteraad hiermee  akkoord. Gemeentebelangen, SP, PvdA/GroenLinks en het CDA zijn voorstanders en VVD en D66 stemden uiteindelijk tegen.

Gemeentebelangen, SP, PvdA/GroenLinks en het CDA dienden over dit onderwerp ook nog een amendement in. Hierin werd het College gevraagd om prestatieafspraken te maken met Avulo FM. Met de ervaringen van theater De Speeldoos nog vers in het geheugen wil men tevens heldere afspraken maken over een jaarlijkse financiële verantwoording. Het College was met een directe afschrijving  van een deel van de aan te schaffen technische apparatuur ter waarde van 12.200 euro niet akkoord. Ook hiervoor is middels het goedgekeurde amendement een oplossing gevonden. Dit bedrag wordt nu in depot bij de gemeente gehouden. Avulo FM kan daarbij onder voorwaarden een beroep op doen

Avulo FM heeft aangegeven plusminus 4 maanden nodig te hebben voor het heropstarten van de lokale televisiezender.

Website Avulo FM