Q-AM stopt ermee

De LPAM-zender Q-AM stopt per 31 december 2018 met de uitzendingen. 

Het station bedankt alle medewerkers en sponsoren voor het vertrouwen in de afgelopen jaren.  Drukke werkzaamheden, kosten voor het station hebben tot het besluit geleid te stoppen met Q-AM.

Q-AM is ontstaan op initiatief van een drietal radiozendamateurs die enthousiast werden over het vrijgeven van de middengolf voor hobby omroep. Met Q-AM wilden zij niet alleen mensen laten luisteren naar hun muziekformat, maar ook ervaring opdoen met het maken van radio en alles wat daarbij komt kijken. Q-AM had geen winstoogmerk en is 100% gefinancierd door particuliere personen.
Op Q-AM werd een format gehanteerd wat op andere stations zelden of niet is te beluisteren.

Frequenties Q-AM

Website Q-AM