Omroepstrijd Utrecht gestreden

De omroepstrijd, die gaande was in de stad Utrecht lijkt gestreden te zijn. Inzet was de uitzendlicentie voor publieke lokale media-instelling in de gemeente Utrecht.

Er waren twee partijen in de race, te weten; LOUS (Lokale Omroep Utrecht Stichting) en de zittende partij Omroep Utrecht Stichting, die met Bingo FM en UStad de stad en de bij de gemeente Utrecht behorende woonkernen voorziet van lokale radio- en tv-uitzendingen.


De Lokale Omroep Utrecht Stichting was een initiatief van de mensen achter website DUIC. LOUS is van mening dat het advies aan het Commissariaat op een onzorgvuldige, oncontroleerbare wijze tot stand is gekomen en dat de gemeenteraad in de gevolgde procedures onvoldoende invulling heeft gegeven aan de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die haar krachtens de Mediawet zijn toebedeeld. Hieruit volgt volgens LOUS dat het advies van de gemeenteraad aan het Commissariaat niet bijdraagt aan een afgewogen besluit over de toekenning van de licentie door het Commissariaat zoals bedoeld in de Mediawet.

De gemeente Utrecht heeft het Commissariaat voor de Media geadviseerd de licentie toe te kennen aan de zittende partij: de Omroep Utrecht Stichting.

LOUS heeft het Commissariaat gevraagd het advies van de gemeenteraad van Utrecht naast zich neer te leggen, primair de concessie toe te kennen aan LOUS, subsidiair het proces rond deaanbeveling inzake de aanwijzing opnieuw te voeren en dan op voorwaarde dat het procestransparant en inzichtelijk is voor alle partijen.

Het Commissariaat is van oordeel dat hij op goede gronden mag aannemen dat de gemeenteraad van Utrecht op juiste en zorgvuldige wijze een positief advies heeft uitgebracht over de aanvragen van OUS en LOUS.

Het Commissariaat voor de Media heeft uiteindelijk besloten om de uitzendlicentie voor publieke lokale mediadiensten voor de gemeente Utrecht toe te kennen aan Omroep Utrecht Stichting.

Frequenties Bingo FM
Website Bingo FM
Website UStad