Definitief besluit Leidse omroepsoap

Het Commissariaat voor de Media heeft een besluit genomen over de aanwijzing van de omroepen in de Leidse regio.

Holland Centraal (Unity.NU) wordt als lokale omroep voor de gemeenten Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude aangewezen. Voor de gemeente Leiden wordt stichting Lokale Omroep Regio Leiden, kortweg Lorelei, (Sleutelstad) als lokale omroep aangewezen.

Bij de aanwijzing van een lokale omroep hecht het Commissariaat sterk aan het advies van het lokale bestuur. De gemeenten Voorschoten en Zoeterwoude hadden een voorkeur uitgesproken voor Holland Centraal. De gemeente Oegstgeest had geen voorkeur uitgesproken. Het advies van de gemeente Leiden was om Lorelei aan te wijzen als lokale omroep. Dit advies was echter onvoldoende onderbouwd. Omdat er bovendien geen signalen waren dat de huidige lokale media-instelling Holland Centraal in de vier gemeenten niet naar behoren functioneerde, was het Commissariaat voornemens om, in afwijking van het voorkeursadvies van Leiden, Holland Centraal als lokale publieke media-instelling voor alle vier de gemeenten te behouden. 

Het Commissariaat volgt in principe zoveel mogelijk het advies van gemeenten. Omdat daar in dit geval mogelijk van werd afgeweken, heeft het Commissariaat op 30 oktober 2018 een hoorzitting gehouden. Alle betrokken partijen konden hun zienswijze geven op het voorgenomen besluit. De gemeente Leiden heeft van de gelegenheid gebruikgemaakt om hun voorkeursadvies nader te onderbouwen. Hierna was er voor het Commissariaat voldoende grond om alsnog het advies van de gemeente Leiden te volgen en Lorelei voor de komende vijf jaar als lokale omroep aan te wijzen.


De vergunningen gaan in principe per heden in. Sleutelstad levert haar commerciële uitzendlicentie in en wordt de publieke lokale omroep voor de gemeente Leiden. Het is nog niet duidelijk via welke frequenties de verschillende omroepen zullen gaan uitzenden.

Frequenties Unity.NU

Website Sleutelstad

Website Unity.NU