Radio 121


Internet: www.radio121.nl

DAB+:
Almere – kanaal 10C / 213.36 MHz
Delft – kanaal 9B / 204.64 MHz
Eindhoven – kanaal 7B / 190.640 MHz
Hoogvliet – kanaal 9B / 204.64 MHz
Schaijk – kanaal 6A / 181.936 MHz (tot 1 september 2022)
Vlaardingen – kanaal 9B / 204.64 MHz
Wormer – kanaal 11B / 218.64 MHz (tot 1 september 2022)

DAB+: (per 1 september 2022)
Schaijk – kanaal 6D / 187.072 MHz
Wormer – kanaal 11A / 216.928 MHz